"Is-Siegħa tiegħi Waslet" - Wirja fil-kantina tal-każin - 7 ta' April sal-14 ta' April

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Data tal-Attivita: Il-Ġimgħa, 14 ta' April 2017

Ninsabu biss ftit granet il-boghod mill-Gimgha Mqaddsa, u bhal kull sena s-Socjeta' taghna ser taghti s-sehem taghha f'dawn il-granet hekk importanti fejn niftakru fit-tbatija ta' sidna Gesu' Kristu. Il-Kummissjoni Zghazagh fi hdan is-Socjeta', tixtieq tinfurmakhom li din is-sena ser ttella' wirja fil-kantina tas-Socjeta' Peace ghaz-zmien tal-Gimgha Mqaddsa. F'din il-wirja ser tkunu tistaw taraw Cenaklu armat, simboli u wkoll xeni mill-Passjoni ta' Kristu.

Hinijiet tal-Ftuh:

Jum id-Duluri 7 ta' April 7:00pm - 9:00pm
Is-Sibt 8 ta' April 5:00pm - 8:30pm
Hadd il-Palm 9 ta' April 8:30am - 12:00pm
Matul il-Gimgha  10, 11 u 12 ta' April 6:00pm - 8:30pm
Hamis ix-Xirka 13 ta' April 6:30pm - 11:00pm
Gimgha l-Kbira 14 ta' April 8:30am - 12:00pm

 

Filmat: Intervista' Televiziva mis-sur Clifford Galea fuq il-Wirja tal-Gimgha Mqaddsa tas-sena 2011 mas-segretarju tal-Kummissjoni Zghazagh is-sur Anthony Deguara.

L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 12 ta' April 2017