Gurnata Ghawdex - Fl-Imnarja 29 ta' Gunju

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Data tal-Attivita: Il-Ħamis, 29 ta' Ġunju 2017

Nhar il-Hamis 29 ta' Gunju, l-Kummissjoni Zghazagh fi hdan is-Socjeta' Muzikali Peace ser jorganizzaw Gurnata ghal Ghawdex. It-transport ser jitlaq mill-pjazza fis-1:30pm. Inzuru: In-Nadur ghal Festa ta' San Pietru u San Pawl; Xlendi u d-Dwejra; Ta'Pinu fejn ser naraw il-muzajci godda taz-zuntier u postijiet ohra ta' nteress. Nieklu flimkien fil-Lantern Restaurant gewwa Marsalforn. Bookings minn Otto Clubhouse jew mill-membri tal-Kummissjoni.

L-aħħar aġġornament sar nhar: Il-Ħadd, 18 ta' Ġunju 2017