Ftuħ Uffiċjali taċ-Ċelebrazzjonijiet tal-100 sena f'Palazzo Vittoria (1917 - 2017)

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Data tal-Attivita: Is-Sibt, 14 ta' Ottubru 2017

Nhar is-Sibt 14 ta' Ottubru, ser jibdew b'mod ufficjali c-celebrazzjonijiet tal-100 sena minn mindu l-Banda Peace dahlet f'Palazzo Vittoria. Ghalhekk qieghdin nistiednu lil kulhadd sabiex nhar is-Sibt 14 ta' Ottubru fis-7:30pm, tinnghaqdu maghna fis-Sala Marija Bambina ghal ftuh ufficjali tac-Celebrazzjonijiet mill-Wisq Rispettabli Sindku Anne Marie Muscat Fenech Adami.

 

Filmat: Il-Banda Peace iddoqq l-Innu tas-Socjeta waqt l-gheluq tal-'Christmas Concert' tas-sena 2009.

L-aħħar aġġornament sar nhar: It-Tlieta, 10 ta' Ottubru 2017