Aħbarijiet riċenti

[1-5] minn 313 artikli
>

Riċerka għal ritratti minngħand l-ammiraturi tas-Soċjeta'

Il-Festa għaddiet bħal leħħa ta' berqa! Għalkemm din is-sena, faqqet din il-pandemijja globali, s-Soċjeta' tagħna xorta għamlet milli tista sabiex torganizza Festa virtwali billi organizzat sensiela ta' ħames xandiriet diretti bl-isem Bandiera Blu. 

Il-Festa t-Tajba 2020

F'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace, nixtieq nawgura' l-Festa t-Tajba lis-segwaċi kollha ta' dan is-sit uffiċjali tas-Soċjeta'. Għal din l-okkażjoni, qiegħed naqsam magħkom poeżija li tirrifletti ż-żminijiet li għaddejien minnhom bħalissa. Ritratt: Id-dħul tal-istatwa b'akkumpanjament tal-Banda Peace u bin-nar mill-isbaħ tal-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Naxxar. 

Niċċelebraw flimkien id-Disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina

Illum id-disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina, it-Tieni jum tat-Tridu propju f'jum il-Marċ tant Popolari tas-Soċjeta' tagħna.Kunu magħna l-llejla 5 ta' Settembru 2020 waqt Xandira LIVE fuq facebook flimkien mal-Kummissjoni Żgħażagħ fid-9:15pm.

Messaġġ mill-President tas-Soċjeta' fuq il-Festa 2020

Illum niftħu x-xahar ta' Settembru fejn b'differenza mis-snin ta' qabel din is-sena ser ikolna preparamenti differenti għal Festa. Fis-snin l-imgħoddijja stajna ninnutaw li mal-bidu ta' Settembru n-Naxxar jibda jintlibes il-libsa tal-Festa b'ħafna armar mill-isbaħ li jsebbaħ lil Belt tagħna. Illum il-President tas-Soċjeta', s-sur Edward Azzopardi ħass il-ħtieġa li f'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace tan-Naxxar jaqsam magħna messaġġ sabiħ fl-okkażjoni tal-Festa 2020.

Viva Marija Bambina!

Niċċelebraw flimkien it-Tmien Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina

Illum is-Sibt 29 ta' Awwissu, ninsabu propju fiż-żmien il-Festa fejn għal ħafna minn nies huwa wieħed mill-isbaħ żminijiet tas-sena. Illum qiegħdin llkoll flimkien niċċelebraw it-tmien Sibt tal-Bambina kif ukoll l-ewwel jum tan-Novena. Il-Festa ġġib magħha ħafna mpenn, sagrifiċċji u ħidma b'mod volontarju matul is-sena kollha sabiex tinġabar l-għajnuna kollha meħtieġa biex b'hekk inkunu nistgħu ntellaw programm mill-isbaħ fiż-żminijiet tal-Festa. Sfortunatament din is-sena ser tkun Festa speċjali għaliex minnħabba l-pandemijja ser ikolna niċċaħdu minn ħafna attivitajiet li konna mdorrijin norganizzaw f'dawn il-jiem hekk sbieħ.

Niċċelebraw 28 ta' Awwissu b'differenza

Illum 28 ta' Awwissu 2020, ser niċċelebraw llkoll flimkien jum il-ħruġ tal-istatwa minn-niċċa b'mod differenti. Bħal llum il-pjazza kienet tkun ippakjata bin-nies sabiex llkoll flimkien nistennew lill-Banda Peace tidħol fil-pjazza bid-daqq tal-Innu Marċ. Mal-wasla tal-banda fil-pjazza, l-arċipriet kien jibda l-funzjoni reliġjuża sabiex flimkien niftħu l-Festa esterna bl-akkumpanjament tal-banda Peace b'daqq ta' innijiet Marjani.

[1-5] minn 313 artikli
>
 
Festa 2020
KURAĠĠ - COVID-19