Aħbarijiet riċenti

[1-5] minn 219 artikli
>

Redemptor Mundi - Attivitajiet imtellgħa mis-Soċjetà għall-Ġimgħa Mqaddsa 2018

Ninsabu biss ftit granet il-boghod ghaz-zminijiet tal-Gimgha Mqaddsa, fejn ghal hafna persuni, dan iz-zmien iqisuh bhala l-isbah zmien tas-sena'. Din is-sena s-Socjeta' taghna bhal kull sena ohra ser terga tkun impenjata b'diversi attivitajietNinsabu biss ftit ġranet il-bogħod għaż-żminijiet tal-Ġimgħa Mqaddsa, fejn għal ħafna persuni, dan iż-żmien iqisuħ bħala l-isbaħ żmien tas-sena'. Din is-sena s-Soċjeta' tagħna bħal kull sena oħra ser terġa tkun impenjata b'diversi attivitajiet fosthom, bi Programm ta' Marċi Funebri li ser isir nhar l-Erbgħa 21 ta' Marzu. Wara dan il-Programm, ser isir l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-wirja ta' Mudell ta' Knisja u diversi xogħlijiet artistiċi marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa fis-Sala tal-Mużew. fosthom, bi Programm ta' Marci Funebri li ser isir nhar l-Erbgha 21 ta' Marzu.

[1-5] minn 219 artikli
>