Aħbarijiet riċenti

[1-5] minn 316 artikli
>

Bejgħ ta' Poinsettia b'risq il-Proġetti tal-Każin

Dan il-Milied, ordna l-Poinsettia tiegħek mis-Soċjeta' Mużikali Peace u tkun qiegħed tgħin biex is-Soċjeta' tkompli twettaq proġetti ġodda u tkompli tkabbar il-kwalita fit-tagħlim tal-mużika b'xejn. Grazzi

Jibda x-xahar t'Ottubru ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju

Ix-xahar t'Ottubru beda' u għal ħafna devoti tal-Madonna, x-xahar ta' Ottubru huwa dejjem wieħed speċjali għaliex huwa x-xahar ddedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Għalhekk, huma bosta nies li matul ix-xahar t'Ottubru jagħżlu li jesprimu d-devozjoni Marjana tagħhom permezz tat-talba tar-Rużarju.

 

Ingħaqdu Magħna - Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tinforma lil dawk iż-żgħażagħ kollha bejn is-sittax u l-ħamsa u tletin sena sabiex jissieħbu f'din il-familja żagħżugħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Nixtiequ ninfurmawkhom lis-Soċjeta' qiegħda tfittex żgħażagħ minn oqsma differenti sabiex jingħaqdu magħna ħalli llkoll flimkien nagħtu l-kontribut lill-Kummissjoni f'diversi attivitajiet u proġetti li ser isiru matul din is-sena. Is-Soċjeta' bħalissa qiegħda tilqa' l-applikazzjonijiet ta' dawk iż-żgħażagħ kollha li huma nteressati.

Riċerka għal ritratti minngħand l-ammiraturi tas-Soċjeta'

Il-Festa għaddiet bħal leħħa ta' berqa! Għalkemm din is-sena, faqqet din il-pandemijja globali, s-Soċjeta' tagħna xorta għamlet milli tista sabiex torganizza Festa virtwali billi organizzat sensiela ta' ħames xandiriet diretti bl-isem Bandiera Blu. 

Il-Festa t-Tajba 2020

F'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace, nixtieq nawgura' l-Festa t-Tajba lis-segwaċi kollha ta' dan is-sit uffiċjali tas-Soċjeta'. Għal din l-okkażjoni, qiegħed naqsam magħkom poeżija li tirrifletti ż-żminijiet li għaddejien minnhom bħalissa. Ritratt: Id-dħul tal-istatwa b'akkumpanjament tal-Banda Peace u bin-nar mill-isbaħ tal-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Naxxar. 

Niċċelebraw flimkien id-Disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina

Illum id-disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina, it-Tieni jum tat-Tridu propju f'jum il-Marċ tant Popolari tas-Soċjeta' tagħna.Kunu magħna l-llejla 5 ta' Settembru 2020 waqt Xandira LIVE fuq facebook flimkien mal-Kummissjoni Żgħażagħ fid-9:15pm.

[1-5] minn 316 artikli
>