Aħbarijiet riċenti

[1-5] minn 275 artikli
>

B’sogħba nħabbru l-mewt ta’ Angelo Deguara, ex-Bandist tal-Banda Peace

B’sogħba nħabbru l-mewt ta’ Angelo Deguara, ex-Bandist tal-Banda Peace, Soċju għal snin twal u missier Anthony – Membru tal-Kumitat, Direttur tal-Kummissjoni Żgħażagħ u Bandist. Anglu kien Naxxari u jħobb dak kollu marbut man-Naxxar, il-Festa u l-Banda tagħna, kif ukoll dilettant kbir tas-sengħa tal-barrieri, l-qtugħ tal-ġebel, il-metodi u l-għodod li kienu jintużaw fl-imgħoddi. Kellu kapaċità kbira biex jibni l-girna tradizzjonali Maltija.

Kun Parti mill-Istorja

Kun parti mill-Istorja. Kull min għandu ritratti antiki jew materjal ieħor marbut mas-Soċjetà Mużikali Peace jew man-Naxxar, huwa mitlub jikkuntattja lil xi Membru tal-Kumitat. Grazzi tal-Għajnuna!

Ingħaqdu mal-familja Żagħżugħa - 25 sena Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Kummissjoni Żgħażagħ tixtieq tinforma lil dawk iż-żgħażagħ kollha bejn is-sittax u l-ħamsa u tletin sena sabiex jissieħbu f'din il-familja żagħżugħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ. Nixtiequ ninfurmawkhom lis-Soċjeta' qiegħda tfittex żgħażagħ minn oqsma differenti sabiex jingħaqdu magħna ħalli llkoll flimkien nagħtu l-kontribut lill-Kummissjoni f'diversi attivitajiet u proġetti li ser isiru matul din is-sena. Is-Soċjeta' bħalissa qiegħda tilqa' l-applikazzjonijiet ta' dawk iż-żgħażagħ kollha li huma nteressati.

GRAZZI lil kull minn kien involut fil-Festa 2019

Il-Kumitat Ċentrali flimkien mall-Kummissjonijiet ta' din is-Soċjeta' jirringrazzjaw minn qalbhom lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom f'din il-Festa b'xi mod jew ieħor.  Mingħajr l-appoġġ kontinwu tal-voluntiera, din is-Soċjeta ma tkunx tista twettaq l-għanijiet tagħha, għalhekk minn qalbna nirringrazzjawkom.

Fejn hemm l-għaqda hemm is-Saħħa. 

 

Il-Festa t-Tajba lin-Naxxarin kollha

Il-President u l-Kumitat flimkien mal-Membri tal-Kummissjonijiet u Bandisti tas-Soċjeta' Mużikali Peace jawguraw il-Festa t-Tajba lin-Naxxarin kollha 

Id-Disa' Sibt tal-Bambina - Żagħżugħa Jien

Nhar is-Sibt 31 ta' Awwisu huwa propju d-Disa' Sibt tal-Bambina, u ninsabu biss ftit jiem il-bogħod mill-Festa għażiża tagħna.  Nhar il-Ħadd 25 ta' Awwissu sar il-launch tad-diska u l-filmat mużikali tad-diska l-ġdida 'Żgħażugħa Jien 'ġewwa Otto Clubhouse. Ħajr lill-bravissima kantanta Nicole Frendo, lil Jonathan Bondin tal-lirika u mużika, lil Gabriel Cassar tal-filmati u muntaġġ u lil Elton Zarb tal-Produzzjoni. Grazzi wkoll liż-żgħażagħ u partitarji li nngħaqdu flimkien magħna sabiex tajna bidu għal dan il-proġett.... 💙💙💙 🕊️

[1-5] minn 275 artikli
>
 
Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Treasure Hunt - 8 ta' Diċembru
Wirja ta' Arti bil-kollaborazjoni tal-Kunsill Lokali. 20 - 22 ta' Diċembru