Attivitajiet li jmiss

FESTA: Ikla Kbira - Nhar is-Sibt 25 ta' Awwissu

Il-Festa qed Toqrob, u bħal kull sena s-Soċjeta' Mużikali Peace torganizza attivita' kbira fil-Pjazza quddiem il-każin. Din is-sena s-Soċjeta' ser torganizza Ikla Kbira fil-Pjazza mit-8:00pm il-quddiem. Divertiment għall-Familja kollha flimkien ma' RENATO. Bookings minn OTTO Clubhouse jew ċemplu fuq: 7926 6106. 

FESTA: Ħruġ minn-Niċċa tal-istatwa ta' Marija Bambina b'akkumpanjament mill-Banda Peace - 28 ta' Awwissu

Ninsabu biss ftit granet il-boghod mill-ftuh tal-Festa 2018. Nhar it-Tlieta 28 ta' Awwissu fis-7:15pm, il-banda Peace bhal kull sena bi privilegg u unur kbir ser tkun qieghda takkumpanja l-Hrug tal-Istatwa ta' Marija Bambina minn-Nicca. Wara l-quddiesa, l-BANDA PEACE tiftah il-Festa b'Marc li jibda mill-Kappella ta' San Gakbu, ghal Triq il-Markiz Scicluna sal-Pjazza fejn tilqa' l-istatwa fil-bieb tal-Knisja. Wara c-celebrazzjoni jkun hemm Marc Brijjuz fil-Pjazza u Vjal ix-Xoghol.

FESTA: Is-Sibt, 1 ta' Settembru... Il-FESTA taż-Żgħażagħ! BLUE GATHERING PARTY

Waslet il-Festa u żgur li ż-żgħażagħ, l-partitarji, s-soċji, l-bandisti u l-ħbieb tas-Soċjeta' ta' kull sena jkunu qiegħdin jistennew bi ħġarom il-Party ta' qabel il-Festa, il-BLUE GATHERING - Special Festa Edition. Wara s-suċċess kbir li kelna s-sena l-oħra fil-Blue Gathering, għat-Tieni sena' konsekuttiva s-Soċjeta' tagħna ser terġa tistieden lid-Deejay popolari RYAN SPITERI sabiex idoqq ġewwa OTTO Clubhouse mid-9:00pm il-quddiem. 

FESTA: Ċelebrazzjoni u Innawgurazjoni tal-Faċċata tal-Każin - 3 ta' Settembru

WASLET IL-FESTA... Nhar it-Tnejn, 3 ta' Settembru fil-Pjazza tan-Naxxar. 
Ċelebrazzjoni għal kullħadd fejn issir l-inawgurazzjoni tal-armar artistiku tal-faċċata tal-Każin tas-Soċjetà Mużikali Peace.

FESTA: FESTA BRIJJUŻA. Marċ tat-Tieni jum tat-Tridu - 5 ta' Settembru

Il-5 ta' Settembru saret ġurnata wisq mistennija minn-Naxxarin kollha għaliex iż-żgħażagħ u partitarji tas-Soċjeta' jħejju marċ brijjuż b'daqq ta' Marċi Brijjużi mat-toroq Naxxarin fejn fl-10:00pm il-banda tidħol fil-pjazza għal marċ brijjuż fost il-brijju tal-partitarji qalbiena tagħna. Fost il-brijju mill-isbaħ, ser nassistu għat-tlugħ tal-istatwa li din is-sena ser tkun qiegħda tittella' fil-gallarija prinċipali tal-każin fejn ser tkun qiegħda tispikka mad-dissin il-ġdid tal-faċċata. Fost bosta spettaklu, ser jintwera' Feature b'ispettaklu garantit, u spettaklu uniku fir-raħal tagħna b'sinkornozar sabiħ ta' karti, nar u effetti tad-dawl. Għalhekk nixtiequ nħeġġu lil membri, partitarji u ħbieb ta' din is-Soċjeta' sabiex fil-5 ta' Settembru jinngħaqdu magħna sabiex dan il-Marċ nibqaw nkabrulu l-popolarita'. 

FESTA: Festa ta' Mużika - Programm Vokali u Strumentali nhar is-7 ta' Settembru

Waslet il-Festa... Nhar il-Ġimgħa, 7 ta' Settembru fid-9:30pm bħal kull sena l-Banda Peace ser tkun qiegħda tesegwixxi Programm Vokali u Strumentali fuq il-planċier MAESTUŻ tas-Soċjeta' li huwa UNIKU fir-raħal tagħna. Il-Banda Peace ser tkun taħt id-direzjoni tas-Surmast Naxxari, Mro. Lino Pirotta. Din il-Festa Mużikali ser tittella' flimkien ma' Mro. Joseph Chircop, Clifford Galea, Mary Spiteri u Mike Spiteri. 

FESTA: Il-BANDA PEACE ddoqq waqt il-PURĊISSJONI tal-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 8 ta' Settembru

Waslet il-FESTA.... Nhar is-Sibt 8 ta' Settembru, l-BANDA PEACE għal sena oħra ser terġa takkumpanja b'UNUR u PRIVILEĠĠ kbir l-istatwa tant għal qalb in-NAXXARIN, l-istatwa titulari ta' Marija Bambina. Il-Banda Peace ser tkun qiegħda ddoqq matul il-PURĊISSJONI kollha l-INNIJIET Marjani u Popolari tas-Soċjeta' tagħna. Il-Banda umbat tagħlaq il-Festa b'daqq ta' AVE MARIA minn fuq il-Planċier tal-każin. 

 

...aktar Attivitajiet