Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Treasure Hunt - 8 ta' Diċembru
Wirja ta' Arti bil-kollaborazjoni tal-Kunsill Lokali. 20 - 22 ta' Diċembru

Attivitajiet li jmiss

Ħaruf il-Forn - Ikla b'risq il-Festa 2020 - 23 ta' Novembru

Il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Peace ser torganizza t-Tieni ikla b'risq il-Festa ta' Marija Bambina, nhar is-Sibt 23 ta' Novembru fit-8:00pm ġewwa s-Sala Marija Bambina. F'isem il-Kummissjoni Żgħażagħ nixtiequ nħeġġu lil partitarji u ħbieb tas-Soċjeta' sabiex jinngħaqdu magħna għal din l-ikla biex b'hekk tkunu qiegħdin tgħinuna sabiex inwettqu l-proġetti u l-ideat tal-istess Kummissjoni.

Treasure Hunt - 8 ta' Diċembru

Nhar il-Ħadd 8 ta' Diċembru fid-9:00am propju f'jum il-Festa tal-Kunċizzjoni, il-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta' ser jorganizzaw Treasure Hunt. Kull minn huwa nteressat jattendi, huwa ġentilment mitlub jiġbor u jimla l-applikazzjoni minn Otto Clubhouse. Kull tim jista jkollu massimu ta' 4 parteċipanti u qiegħda tinġabar donazzjoni ta' €40 kull tim. Kull parteċipant ser jingħata ftira u drink. 

Ġurnata Għawdex - Nhar il-Ġimgħa, 13 ta' Diċembru

Nhar il-Ġimgħa, 13 ta' Diċembru l-Kummissjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta' ser jorganizzaw ġurnata f'Għawdex. Ser nitilqu mill-pjazza fis-7:00am u ser inżuru Santa Luċija (fejn ser nisimgħu llkoll flimkien quddiesa), ħin liberu fil-Belt Victoria, Santwarju tal-Madonna ta' Pinu u Betlehem f'Għajnsielem...

Wirja ta' Arti bil-kollaborazjoni tal-Kunsill Lokali. 20 - 22 ta' Diċembru

Fiż-żmijiet tal-Milied is-Soċjeta' tagħna ser ittella' wirja ta' arti mill-artist Christopher Azzopardi ġewwa s-Sala Marija Bambina, Palazzo Vittoria Naxxar. Din il-wirja ser tittella' b'kollaborazjoni mall-Kunsill Lokali tan-Naxxar...

 

...aktar Attivitajiet

Kont taf li ...

Il-Banda La Pace 122 sena ilu daqqet fil-Ġubilew tad-Djamanti tar-Reġina Vittoria?

Int kont taf li l-Banda Peace (dak iż-żmien La Pace) madwar 122 sena ilu kienet ħadet sehem fil-Ġubilew tad-Djamanti tar-Reġina Vittoria?  

Kien nhar il-Ħadd, 20 ta’ Ġunju, 1897, meta il-Banda tagħna, li dak iż-żmien kienet tissejjaħ ‘La Pace’, daqqet fil-Ġubilew tad-Djamanti tar-Reġina Vittoria ma’ 32 banda oħra matul Strada Reale sa Pjazza Teżorerija, fil-Belt Valletta.

65 sena ilu, indaqq għall-ewwel darba l-Innu tas-Soċjeta'

Kont taf li 65 sena ilu... fl-1953, indaqq għall-ewwel darba l-Innu tas-Soċjetà “Il-Paċi”, kompożizzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Salvatore Schembri minn-Naxxar. Tkanta mal-Banda l-ewwel darba fl-1990 bil-versi ta’ Dun Anton Sciberras.

80 sena ilu, l-isem tal-Banda nqaleb mit-Taljan għal Ingliż?

Kontu tafu li propju 80 sena ilu fis-Seduta Ġenerali li nżammet f'Jannar, 1938, l-isem tal-Banda 'La Pace' nqaleb mit-Taljan għall-Ingliż biex sar 'PEACE BAND CLUB'? Fis-seduta ta' wara, il-membri tal-Kumitat, iddeċidew li jagħmlu bandiera ġdida bl-arma u l-isem tal-Każin. Il-Bandiera kien ħadimha s-sur Salvatore Pirotta bla ħlas.

Ben Camille qatta t-tfulija u għex fin-Naxxar għal 20 sena?

Iddeċidejna li minn din is-sena nibdew intukom siltiet qosra li jinżlu tajjeb magħkom dwar personalitajiet li jgħixu fin-Naxxar jew li huma minn hawn. Bdejna bil-personalità maħbuba BEN CAMILLE. Forsi tistaqsu: mela Ben min-Naxxar?

Kellimt  lil  Ben  u  qalli  li  m'għadux  joqgħod  fin-Naxxar għaliex  iżżewweġ,  imma jimmissjah immensu jqisu bħala r-raħal li fih għex twelidu u qatta' iktar minn 20 sena jgħix fih.

...Aqra' aktar artikli