Avviż ta' Seduta Ġenerali - 18 ta' Marzu

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Data tal-Attivita: Il-Ħadd, 18 ta' Marzu 2018
 

Nhar il-Ħadd, 18 ta’ Marzu, 2018 fid-9:00 am

 

Aġenda:

·        Introduzzjoni mis-Segretarju tas-Soċjetà;

·        Qari u approvazzjoni tal-Minuti;

·        Qari u approvazzjoni ta’ Rapport Amministrattiv;

·        Qari u approvazzjoni ta’ Rapport Finanzjarju;

·        Approvazzjoni ta’ Membru ġdid tal-Kumitat;

·        Mozzjonijiet u Emendi fl-Istatut;

·        Egħluq mill-President.

 

Noti :

1.    Jekk ma jkunx hemm kworum, is-Seduta tibda nofs siegħa tard.

2.    Kull mozzjoni li tkun se titressaq quddiem Seduta Generali trid tasal bil-miktub skont l-Istatut għand il-Kumitat sa nhar it-Tnejn, 12 ta’ Marzu, 2018.

 

Importanti li jkun hemm

attendenza tajba tagħkom is-Soċji.

 
 

 

 

Feature tal-Festa 2017 li kien ntwera' fuq Big Screen waqt il-Marċ mistenni tal-5 ta' Settembru

 

 

L-aħħar aġġornament sar nhar: Il-Ħadd, 25 ta' Frar 2018