Nawguraw lil Gianluca Cilia - Rebbieħ tal-Junior Eurovision Malta

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

F'isem il-Kumitat u Kummissjonijiet ta' din is-Socjeta', nixtiequ minn qalbna nawguraw lit-tfajjel bravu Gianluca Cilia ta' 9 snin li rebah il-Malta Junior Eurovision u ha jkun qieghed jirraprezenta lil Malta fil-Giorga f'Novembru tas-sena 2017. Nixtiequ nfakkrukhom li Gianluca f'Novembru tas-sena 2015 kien ha sehem ghal l-ewwel darba fil-"The Peace Band Youths in Concert" li kien sar fl-Oratorju tan-Naxxar fejn kien ta' success kbir u ntlaqa tajjeb hafna mal pubbliku prezenti. Dan il-Program Muzikali kien mtella' flimkien mal-Agenzija Zghazagh. Kien propju waqt dan il-Program Muzikali li t-tfajjel Gianluca kkanta ghal l-ewwel darba LIVE flimkien ma' Banda quddiem udjenza.

Nixtiequ minn qalbna nawguraw kull success lil dan it-tfajjel! Proset u Awguri Gianluca!

Ritratt: Gianluca Cilia flimkien mal-Assistent Surmast tas-Soċjeta' Joseph Chircop. Mro.Joseph Chircop huwa wkoll wieħed mill-għalliema tal-vuċi ta' Gianluca Cilia.

 

Filmat: Gianluca Cilia jknata 'Perdere L'Amore'

L-aħħar aġġornament sar nhar: It-Tnejn, 3 ta' Lulju 2017