Is-Sitt Sibt tal-Bambina

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Illum 12 ta' Awwissu huwa s-sitt Sibt tal-Bambina fejn illum qieghdin nfakkru  l-100 sena anniversarju mit-twaqqif tas-sede taghna gewwa Palazzo Vittoria. VMB!

L-aħħar aġġornament sar nhar: Is-Sibt, 12 ta' Awissu 2017