Is-Seba' Sibt tal-Bambina

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Illum 19 ta' Awwissu ninsabu propju fis-seba' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina, dan ifisser li fadal anqas minn xahar ghal Festa. F'dan is-Sibt qed infakkar l-istatwa mill-isbah tas-Socjeta' li din is-sena sarilha xoghol tas-sgraffir u ndurazjoni tad-deheb fuq il-libsa taghha. Nheggu l-kulhadd jattendi ghal Open Day tal-istatwa, nhar it-3 ta' Settembru. VMB!

L-aħħar aġġornament sar nhar: Is-Sibt, 19 ta' Awissu 2017