Niċċelebraw flimkien id-Disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Illum id-disa' Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina, it-Tieni jum tat-Tridu propju f'jum il-Marċ tant Popolari tas-Soċjeta' tagħna.

Kunu magħna l-llejla 5 ta' Settembru 2020 waqt Xandira LIVE fuq facebook flimkien mal-Kummissjoni Żgħażagħ fid-9:15pm.

Inħeġġukom tkunu ġenerużi, anke f'dawn iż-żminijiet diffiċjli, u tagħtu d-donazzjonijiet għal The Malta Community Chest Fund Foundation waqt ix-Xandiriet LIVE fuq facebook.

#5taSettembru #disaSibtTalBambina #festaNaxxar2020 #mccff #ġenerożita #soċjetaTaKulħadd

L-aħħar aġġornament sar nhar: Is-Sibt, 5 ta' Settembru 2020