Il-Festa t-Tajba 2020

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

F'isem is-Soċjeta' Mużikali Peace, nixtieq nawgura' l-Festa t-Tajba lis-segwaċi kollha ta' dan is-sit uffiċjali tas-Soċjeta'. Għal din l-okkażjoni, qiegħed naqsam magħkom poeżija li tirrifletti ż-żminijiet li għaddejien minnhom bħalissa.

Ritratt: Id-dħul tal-istatwa b'akkumpanjament tal-Banda Peace u bin-nar mill-isbaħ tal-Għaqda tan-Nar Marija Bambina Naxxar. 

Poeżija: Festa 2020

Konna ilna nippreparaw
Biex f’Settembru niċċelebraw 
It-twelid t’Ommna Marija
Fil-Kolleġġjata Naxxarija

Attivitajiet kellna fid-djarju
Fosthom ħamsa u għoxrin sena anniversarju
Minn meta nħolqot unjoni
B’żgħażagħ ħabrieka f’kummissjoni

Iżda faqqet pandemija
Li għalkemm bla sparar u dmija
Xorta ħolqot ħafna mwiet
Fost biża' kbir u bosta nkwiet

Issakkarna kollha ġewwa
Hekk qalulna li hu sewwa
Ġranet twal ta’ dlamijiet
 Iġri jgħaddu daż-żminijiet 

Bqajna naħdmu bla waqfien
B’mod virtwali minn kullimkien
Sabiex inżommu s-Soċjeta' ħajja
Minkejja bosta nżul u tlajja'

Tlabna lilek O Madonna
Sabiex b’saħħitna int iżżommna
O Bambina ibqa' qribna
Lilna dejjem hemm se ssibna 

Idħol għalina nitolbuk
Sabiex nerġaw ingawduk 
U fi triq nerġaw narawk
Biex bil-banda nakkumpanjawk 

Bħal ma l-Assedju int rebbaħtna fl-elf ħames mija ħamsa u sittin 
Għinna nirbħu l-pandemija tal-elfejn u għoxrin
Taħt mantalek ibqa' żommna sabiex nibqgħu magħqudin 
Tama kbira aħna għandna li noħorġu rebbiħien 

L-aħħar aġġornament sar nhar: It-Tlieta, 8 ta' Settembru 2020


KURAĠĠ - COVID-19
Festa 2020

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.