Membri tal-Kumitat Ċentrali 2013

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Il-Membri tal-Kumitat Centrali 2013

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera ta' fuq) - Mario Bonavia (Direttur Kazin), Walter Amato (Assistent Segretarju), Simone Cauchi (Membru), Emily Bonavia (Direttrici Nisa), Joseph Buhagiar (Arkivista), Anthony Cauchi (Direttur Banda), Danilo Muscat (Direttur Zghazagh).

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera t'isfel) - Mariella Chetcuti (Kaxxiera), Edward Azzopardi (Vici-President) , Dr. Martin Fenech(President), Matthew Pullicino (Segretarju Generali)

 

 

Membri Ohra li ma humiex prezenti fir-ritratt:

President Emeritus: Nutar Joseph Spiteri

President Onorarju: John DeBono

President Onorarju: Carm Grech

President Onorarju: Angelo Xuereb

President Onorarju: Louis Farrugia

 

Direttur Spiritwali: Kan. Mattew Magri

 

Surmast Direttur: Mro. Lino Pirotta

 

Webmaster: Kevin Agius

 

Ufficju Raprezentattiv: Dr. Emmanuel Mallia & Associates

Awditur: Joseph Said

L-aħħar aġġornament sar nhar: Il-Ġimgħa, 27 ta' Settembru 2013