Membri tal-Kumitat Centrali 2014

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Kumitat Centrali 2014

 

President Emeritus:  Nutar Joseph Spiteri K.O.M.
Presidenti Onorarji: John DeBono
  Carm Grech
  Angelo Xuereb
  Louis Farrugia
   
President: Dr. Martin Fenech L.L.D.
Vici-President: Edward Azzopardi
Segretarju Generali: Matthew Pullicino
Kaxxiera: Mariella Chetcuti
   
Direttur Kazin: Mario Bonavia
Direttur Banda: Anthony Cauchi
Direttur Zghazagh: Danilo Muscat
Arkivista: Joseph Buhagiar
   
Direttur Spiritwali: Patri Adrijano Cachia O.F.M.
Surmast Direttur: Mro. Lino Pirotta
Ufficju Rapprezentattiv: Dr. Emmanuel Mallia & Associates
Webmaster: Kevin Agius
Awidutur: Joseph Said
   
Bandisti Onorarji: Joseph Buhagiar
  Joseph Camilleri
  Natalino Camilleri
   
   
   
L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 1 ta' Jannar 2014


Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Treasure Hunt - 8 ta' Diċembru