L-Ewwel Sibt tal-Festa ta' Marija Bambina - Nagħtu bidu għal Festa 2017

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Nhar il-Gimgha 7 ta' Lulju fit-8:30pm instemaw l-ewwel noti tal-Festa ta' Marija Bambina. Illum 8 ta' Lulju, ninsabu propju fl-Ewwel Sibt tal-Festa, fejn għalkemm ħafna mill-preparamenti tal-Festa jkunu ilhom diġa jiġu ddiskussi u x-xogħol fuq il-Festa jkun ilu li beda ġmielu, minn issa sal-Festa bosta xogħol ta' armar u preparamenti jibdew isiru kemm fil-każin kif ukoll fit-toroq Naxxarin.

Nħeġġukom sabiex ittellgħu l-bnadar bluni fuq l-arbli tagħkom, u llejla tixgħelu l-globi u t-tubi bluni sabiex nagħtu bidu għal Festa 2017!

Infakkrukom li għada l-Ħadd 9 ta' Lulju fl-10:00am ser tiġi mneddija c-CD l-ġdida ta' Marċi Brijjużi kif ukoll ser jiġu preżentati preżentazzjonijiet lit-tim ta' Naxxar Lions li din is-sena reġa ġie promoss għal l-għola kampjonat lokali, u lil Gianluca Chetcuti u Elaine Genovese li huma Naxxarin u rebħu l-medalji fil-logħob tal-pajjiżi ż-żgħar fl-isparar u fit-tennis.

Filmat: Id-diska "Soċjeta' Peace" li ġiet ippublikata s-sena l-oħra mill-Kummissjoni Żgħażagħ

Ikanta: Glen Vella | Kliem u Mużika: Jonathan Bondin | Ippublikata: Kummissjoni Żgħażagħ Peace/Soċjetà Mużikali Peace ©2016

Il-Lirika tad-Diska - Soċjetà Peace
Kliem u Mużika: Jonathan Bondin
Produzzjoni: Mro. Joe Brown
Ikanta: Glen Vella


Waslu il-ġranet Dehbiena
Magħhom l-iljieli Leqqiena
Waslu il-jiem tal-Bambina
Dan l-isbaħ żmien, hu għalina

Dis-Soċjeta miexja b’rieda
Anke jekk tant ilha mwielda
Baqgħet żgħażugħa fi ħsiebha
Żammet ‘l uliedha fi qribha

Imġedda bl-akbar enerġija
Din l-Ewwel Banda Naxxarija

(REF)
Soċjetà Peace, Naxxar
F’dil-festa mil-kbar
F’Settembru, tas-sena ix-xahar
Aħna n-Naxxarin
Bi ħġarna hawn qegħdin
Biex nibqgħu f’din l-għaqda mexjin

Joqrob il-jum tal-Vittorja
Dawn huma ġranet ta’ Glorja
Nwasslu il-ħidma ta’ sena
B’kuluri fl-art u fis-sema

Briju maħluq minn idejna
Ferħ jista’ jidher f’għajnejna
Għax fuq l-isfidi mirbuħa
Familja kbira w magħquda

Postna prestiġjuż b’dar mogħnija
Palazz f’nofs il-pjazza Naxxarija

(REF)
Soċjetà Peace, Naxxar
F’dil-festa mil-kbar
F’Settembru, tas-sena ix-xahar
Aħna n-Naxxarin
Bi ħġarna hawn qegħdin
Biex nibqgħu f’din l-għaqda mexjin

L-aħħar aġġornament sar nhar: Is-Sibt, 8 ta' Lulju 2017