Attivitajiet li jmiss

[6-10] minn 12 artikli
<
>

FESTA: BLUE GATHERING - FESTA THROWBACK EDITION - Nhar it-Tlieta, 3 ta' Settembru

Nhar it-Tlieta, 3 ta' Settembru fit-9:30pm ser jiġi organizzat BLUE GATHERING 'Festa Throwback Edition' party għaż-Żgħażagħ u l-Partitarji f'Otto Clubhouse. Attivita' li kull partitarju ma għandux jitlef!

 

FESTA: Il-Marċ Popolari tal-5 tax-xahar - 5 ta' Settembru

Il-5 ta' Settembru saret ġurnata wisq mistennija minn-Naxxarin kollha għaliex iż-żgħażagħ u partitarji tas-Soċjeta' jħejju marċ brijjuż b'daqq ta' Marċi Brijjużi mat-toroq Naxxarin fejn fl-10:00pm il-banda tidħol fil-pjazza għal marċ brijjuż fost il-brijju tal-partitarji qalbiena tagħna. Il-Banda Peace tibda ddoqq fit-8:30pm minn Vjal ix-Xogħol, il-Pjazza, Castro, Nutar Debono Bużjett, San Pawl, Parroċċa, Oratorju, San Ġorġ, il-Kbira u jispiċċa fil-Pjazza fost il-briju u l-entużjażmu taż-Żgħażagħ u Partitarji.

FESTA: Il-Marċ tas-6 ta' Settembru

Nhar il-Ġimgħa 6 ta' Settembru fit-8:00pm, il-Banda San Ġorġ Martri ta' Ħal-Qormi ser tagħmel marċ li jibda mill-Pjazza u jkompli għal Vjal ix-Xogħol, Qotton, l-Imraden, Imħalla, Musbieħ, 21 ta' Settembru, Vjal ix-Xogħol, sal-Pjazza. Dan is-servizz huwa rregalat lill-Festa mis-Soċjeta' tagħna.

FESTA: Programm Mużikali ta' Lejliet il-Festa fuq il-Planċier - 7 ta' Settembru

Nhar is-Sibt, 7 ta' Settembru fl-lejliet il-Festa ta' Ommna Marija Bambina, il-banda Peace ser teżegwixxi Programm fuq il-Planċier tas-Soċjeta' fil-Pjazza taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Naxxari Lino Pirotta bl-għajnuna tal-Assistent Surmast Joseph Chircop. Jakkumpanjaw lill-Banda Mary Spiteri, Nicole Frendo u Georg Zammit. Jippreżenta l-Programm, s-sur Tonio Vella.

 

FESTA: Nhar il-Festa filgħodu niċċelebraw il-Festa fil-PJAZZA - 8 ta' Settembru

Nhar il-Ħadd f'nhar il-Festa filgħodu fil-11:30am, nixtiequ nħeġġu liż-Żgħażagħ u l-Partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Peace sabiex jinngħaqdu llkoll magħna fil-Pjazza f'Attivita' Soċjali sabiex niċċelebraw llkoll flimkien nhar il-Festa. 

[6-10] minn 12 artikli
<
>
 
Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Servizzi Mużikali tas-Sajf 2019