Gallery Album: 26 ta' Frar - Il-Ħatra ta' Aġent President - Dr. Martin Fenech

Il-Ħatra ta' Dr. Martin Fenech bħala Aġent President tas-Soċjeta'. Dakinhar Dr.Martin Fenech kien ġie maħtur waqt laqgħa mall-membri tal-Kumitat Ċentrali.
Ritratti [ 8 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.