Gallery Album: 28 ta' Awwissu - Ħruġ tal-Vara ta' Marija Bambina min-Niċċa

Il-Banda Peace bħall kull sena , laqgħet il-Bambina fil-bieb tal-Knisja b'daqq ta' innijiet marjani u wara għamlet marċ brijjuż qasir, miz-zuntier tal-knisja sal-każin.
Ritratti [ 26 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.
Festa 2020
KURAĠĠ - COVID-19