Gallery Album: 8 ta' Settembru - Festa Marija Bambina

F'jum il-festa tant għal qalb in-Naxxarin kollha l-banda Peace ta' kull sena tieħu sehem fil-purċissjoni ta' Marija Bambina b'daqq ta' innijiet Marjani.
Ritratti [ 19 ]

Ħajr lill-'Images Photo Studio, Naxxar'