Gallery Album: Salvu Abela ("Salvu tal-krejn")

Il-Funeral sar nhar it-Tlieta 7 ta' Jannar fit-3:30pm b'korteo minn fejn il-Kunsill Lokali sal-knisja fit-3:00pm. Iz-żewg baned tar-raħal, l-banda Peace u l-banda Vittorja nngħaqdu flimkien bħala banda wahda sabiex taw l-aħħar tislima lil dan il-bniedem li tant kellu għal qalbu r-raħal tagħna tan-Naxxar.Nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi lill-familjari u l-qraba ta' Salvu. Grazzi ta' kollox Salvu!
Ritratti [ 45 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi għar ritratti
Nawguraw Milied mill-aktar ħieni u sena ġdida mimlija Paċi u Risq
Festa 2020
KURAĠĠ - COVID-19