Gallery Album: Wirja tal-Ġimgħa Mqaddsa

Is-Soċjeta' Peace ttellgħat wirja mill-isbah fiż-żmijiet tal-Ġimgha Mqaddsa fejn ser kien hemm statwi, pitturi, verstwarju, ritratti, filmati, w oggetti b'konnessjoni mal-Gimgha Mqaddsa tan-Naxxar. Saret ukoll l-inawgurazzjoni u t-tberik ta' Kurċufiss ġdid li fil-jiem tal-Ġimgha l-Kbira ħa jibda jintrama mal-faċċata prinċipali tal-każin. Il-kurċufiss ġie maħdum b'modd professjonali minngħand il-bravu Edward Azzopardi.
Ritratti [ 66 ]

Ħajr lil Edward Azzopardi għar ritratti