Gallery Album: 25 ta' Mejju - Quddiesa fil-każin

Nhar il-Hadd 25 ta' Mejju, giet organizzata quddiesa fis-sala Marija Bambina fil-kazin fl-okkażjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Adrijanu Cachia OFM bħala Direttur Spiritwali ġdid tas-Soċjeta'. Il-quddiesa ġiet animata bil-kant Lorraine Buttigieg flimkien mad-daqq tal-pjanu ta' binha Matthias.
Ritratti [ 47 ]

Ħajr lil Edward Azzopardi għar ritratti