Gallery Album: Inawgurazzjoni u Tberik tal-Wirja - 22 ta' Marzu 2014

It-tberik u l-innawgurazjoni tal-wirja li ttellgħat fiż-żmijiet tal-Ġimgha Mqaddsa fejn kien hemm statwi, pitturi, verstwarju, ritratti, filmati, w oggetti b'konnessjoni mal-Gimgha Mqaddsa tan-Naxxar. It-tberik sar mill-Eċċ. T. Mons. Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca. Saret ukoll l-inawgurazzjoni u t-tberik ta' Kurċufiss ġdid li fil-jiem tal-Ġimgha l-Kbira ħa jibda jintrama mal-faċċata prinċipali tal-każin. Il-kurċufiss ġie maħdum b'modd professjonali minngħand il-bravu Edward Azzopardi.
Ritratti [ 87 ]

Ħajr lil Pierre Balzia tar-ritratti