Gallery Album: 29 ta' Awwissu - BBQ fil-Pjazza

Sar il-BBQ fil-pjazza quddiem il-Każin, organizzat mill-Kumitat flimkien mat-tlett Kummissjonijiet. Is-serata kienet preżentata mis-Sur Ivan Gaffiero, bis-sehem ta' diversi kantanti minn Gaffiero Productions, flimkien ma' Ġorġ u Pawlu
Ritratti [ 102 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti