Gallery Album: Ħruġ minn Niċċa tal-istatwa artistika ta' Marija Bambina - 28 ta' Awwissu

Il-Banda Peace bħal kull sena tiġi onorata sabiex iddoqq waqt il-Ħruġ minn Niċċa tal-istatwa artistika u mill-isbaħ ta' Ommna Marija Bambina. Il-Banda Peace wara l-Ħruġ, tiftaħ il-Festa billi ddoqq l-ewwel Marċ fil-Pjazza u Triq Labour Avenue.
Ritratti [ 36 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi għar ritratti