Gallery Album: Nhar il-Festa ta' Marija Bambina - 8 ta' Settembru

Nhar it-8 ta' Settembru, l-Banda Peace bħal kull sena onorat il-preżenza tagħha waqt il-Purċissjoni kollha b'daqq ta' innijiet Marjani mat-toroq Naxxarin. Din il-ġurnata għas-Soċjeta' tagħna bħala l-ewwel Banda Naxxarija hija mportanti ħafna u għalhekk nagħtu s-sehem kollu tagħna matul il-purċissjoni kollha. Viva Marija Bambina!
Ritratti [ 22 ]

Ħajr lill-Daniela Agius Cachia u MaryGrace Micallef għar ritratti