Gallery Album: Program Mużikali ta' Lejliet il-Festa - 7 ta' Settembru

Nhar it-Tnejn 7 ta' Settembru bħal kull sena ttellgħa Program Vokali u Strumentali mill-Banda Peace fuq il-planċier tas-Soċjeta' taħt id-Direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Lino Pirotta. Waqt il-Programm ħadu sehem ukoll il-kantanti Marita Bezzina, Ritienne Azzopardi u OzzyLino. Il-Preżentatur tal-Program kien is-sur Tonio Vella.
Ritratti [ 98 ]

Ħajr lill-Images Photo Studio għar ritratti