Gallery Album: Il-Funeral tas-sur John DeBono (ex President)

Il-Funeral sar nhar il-Ħamis 2 ta' Ottubru fit-3:30pm b'korteo minn fejn il-Kunsill Lokali sal-knisja fit-3:00pm. Il-Banda Peace taw l-aħħar tislima lil dan il-bniedem li tant kellu għal qalbu r-raħal u s-Soċjeta' tagħna tan-Naxxar. Nngħaqdu wkoll membri tal-Kumitat tal-Għaqda Mużikali Vittorja bl-istandard. Nixtiequ nagħtu l-kondoljanzi lill-familjari u l-qraba ta' John DeBono. Grazzi ta' kollox John!
Ritratti [ 144 ]

Ħajr lill-Images Photo Studio u lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.