Gallery Album: L-aħħar tislima lin-Nutar Joseph Spiteri - 11 ta' Frar

Nhar il-Ħadd 7 ta' Frar, il-mibki Nutar Spiteri ħalliena sabiex jingħaqqad mal-ħallieq. Nhar il-Ħamis 11 ta' Frar sar il-Funeral tal-President Emeritu, n-Nutar Joseph Spiteri. Il-Funeral beda fis-2:45pm minn quddiem il-Kunsill Lokali u kien akkumpanjat mill-Banda Peace. Il-Korteo beda minn quddiem il-Kunsill Lokali u għadda mit-Toroq Żenqa, Santa Luċija, u Pjazza Vittorja sal-Knisja. Flimkien mall-Banda Peace, nngħaqdu wkoll membri oħra ta' Għaqdiet Naxxarin, fosthom l-Għaqda Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar bl-istandard tagħhom. Grazzi Nutar tal-ġid kollhu li wettaqt fis-Soċjeta' tagħna!
Ritratti [ 81 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi għar ritratti
Niċċelebraw l-10 sena Anniversarju tas-sit www.bandapeacenaxxar.com
Servizzi Mużikali tas-Sajf 2019