Gallery Album: MAJJALATA fil-PJAZZA - Nhar is-Sibt 27 ta' Awwissu

Nhar is-Sibt 27 ta' Awwissu, ġiet organizzata Majjalata fil-Pjazza tan-Naxxar u minn hawnhekk nixtiequ nirringrazjaw lill dak kollha li attendew għaliex kienet SUĊĊESS kbir. In-numru kbir ta' nies u l-kummenti pożitivi li rċevejna jixgħed biċ-ċar is-Suċċess ta' din l-attivita' li nista ngħid b'wiċċi minn quddiem li kienet l-isbaħ attivita' fin-Naxxar dakinhar. Waqt il-Majjalata kien hemm spettaklu għaddej fejn fl-ewwel parti kellna mistieden il-bravu talent Naxxari, s-sur Tonio Vella (il-Majsi) flimkien ma' kantanti oħra. Fit-Tieni parti umbat kellna lill-mistieden speċjali RENATO fejn allegra l-poplu kollhu li kien fil-Pjazza. GRAZZI kbira tmur lill helpers kollha li taw il-kontribut tagħhom matul din is-serata. GRAZZI mill-QALB!!
Ritratti [ 165 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi u lill-PICTURING MEMORIES PHOTOGRAPHY (Gayle Marie Chetcuti) tar-ritratti
Festa 2020
KURAĠĠ - COVID-19