Gallery Album: Ħruġ min-Niċċa tal-istatwa ta' Marija Bambina - Nhar il-Ħadd 28 ta' Awwissu

Nhar il-Ħadd 28 ta' Settembru uffiċjalment bdiet il-Festa 2016 meta l-Banda Peace fetħet il-Festa tan-Naxxar b'daqq ta' Marċi Brijjużi qabel il-Ħruġ tal-istatwa. Waqt il-Ħruġ tal-istatwa, il-Banda Peace daqqet Innijiet Marjani li huma propjeta' tal-istess banda. L-istes Soċjeta' Peace ħadet ħsieb li ssebbaħ is-sema' b'kuluri sbieħ fil-pjazza. Wara l-Ħruġ tal-istatwa artistika, il-Banda Peace daqqet Marċi Brijjużi fil-Pjazza u fl-Labour Avenue.
Ritratti [ 49 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti