Gallery Album: Korteo bil-Banda Peace ma' Dun James Saydon - 3 ta' Settembru

Nhar is-Sibt, 3 ta' Settembru fil-5:15pm, il-Banda Peace akkumpanjat lis-Saċerdot Novell Dun James Saydon u lill-familja tiegħu tul Vjal 21 ta' Settembru, Toroq San Ġwann u Santa Luċija, Misraħ ir-Rebħa, sal-Knisja Arċipretarja tan-Naxxar, fejn saret ċelebrazzjoni solenni fl-okkażjoni tal-ordinazzjoni tiegħu. F'isem il-Kumitat Ċentrali nixtieq nawgura lis-Saċerdot Novell Dun James Saydon kull suċċess tul il-ħajja saċerdotali tiegħu.
Ritratti [ 73 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti