Gallery Album: Wirja ta' Tony Drago waqt 'The ULTIMATE Tony Drago - CISK Snooker Challenge' - 20 ta' Diċembru

Nhar il-Ħadd 20 ta' Novembru, ġiet organizzata l-logħba tal-isnooker tant mistennija bejn Tony Drago u ż-żewġ finalisti tal-'The ULTIMATE Tony Drago - Cisk Snooker Challenge' - P. Borg u F.Borg. Waqt din l-attivita' żaruna wkoll membri tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar kif ukoll il-President Emeritus tar-Repubblika ta' Malta, Dr. Eddie Fenech Adami. "Din hija l-isbah sala tal-billiard f'Malta minnghajr l-ebda dubju ta'xejn" - dawn kienu l-kliem ta' Tony Drago waqt l-loghba finali gewwa s-Sala tal-Billiard tas-Socjeta' Muzikali Peace tan-Naxxar.
Ritratti [ 62 ]

Ħajr lil Edward Azzopardi għar ritratti