Gallery Album: Programm Mużikali fil-Pjazza f'Raħal il-Milied - 10 ta' Diċembru

Fl-10 ta' Diċembru, il-Banda Peace ġiet mistiedna mill-Kunsill Lokali sabiex ittella' Program Mużikali fil-Pjazza tan-Naxxar fuq palk armat quddiem il-każin. Il-Banda Peace ttellgħet Program ta' livell tajjeb ħafna u l-Program Mużikali ntlaqa ħafna mill-pubbliku preżenti. Mal-Banda Peace ħadu sehem il-kantanta Ritienne u Ozzy Lino. Il-preżentatur tas-serata kien is-sur Clifford Galea. Mro.Lino Pirotta dderiġa dan il-Programm Mużikali.
Ritratti [ 45 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi għar ritratti