Gallery Album: FESTA: Majjalata fil-Pjazza - 26 ta' Awwissu

Nhar is-Sibt 26 ta' Awwissu propju jumejn qabel il-Ħruġ minn-niċċa tal-istatwa titulari ta' Ommna Marija Bambina, s-Soċjeta' Mużikali Peace organizzat attivita' fil-pjazza fejn ġibdet ħafna nies. Waqt l-majjalata, kien hemm il-kantanti Shakira Bonavia u Odessa u bħala mistiedna speċjali kelna lill-Tonio Vella (il-Majsi) u Renato. Grazzi lill-dawk kollha li għoġobhom jattendu għaliex kien SUĊĊESS! Grazzi!.

Ritratti [ 112 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.