Gallery Album: FESTA: Open Day tal-Istatwa artistika tas-Soċjeta - 3 ta' Settembru

Open day fil-Każin fejn l-istatwa ta’ Marija Bambina tpoggiet għall-wiri wara l-isgraffir u nduratura li saru. Waqt din l-Open Day kien hemm ukoll esibiti diversi pjanti u disinji ta’ proġetti ġodda. Waqt l-attivita' bosta persuni żaru u faħru x-xogħol kollhu li qiegħed isir f'din is-Soċjeta' fosthom l-MEP Roberta Mezzola, l-MPs Robert Cutajar u Claudette Buttigieg II, u l-Vici Sindku Clinton Sammut

 

Ritratti [ 15 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.