Gallery Album: FESTA ĊENTINARJA - Taħdita minn Dun Ġiljan Cassar fuq it-teżori li nsibu fil-knejjes u l-każini Maltin fil-jiem tal-Festa - 19 ta' Ottubru

Nhar il-Ħamis 19 ta' Ottubru, l-Kumitat stieden lill-Dun Ġiljan Cassar sabiex jagħmel taħdita fuq it-teżori kollha li nsibu fil-knejjes u l-każini Maltin fil-jiem tal-Festa. Waqt din it-taħdita, Dun Ġiljan Cassar ġie preżentat tifkira ta' rikkonoximent għal din l-okkażjoni.  

Ritratti [ 10 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.