Gallery Album: FESTA ĊENTINARJA - Għoti tad-Demm fi Gwardamangia - 21 ta' Ottubru

Nhar is-Sibt, 21 ta' Ottubru, bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet, numru ta' Soċji u membri tal-Kumitat inngħaqdu flimkien u marru fiċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Gwardamangia sabiex jagħtu d-demm. Dan kien ġest sabiħ u nobbli sabiex b'hekk apparti li qiegħdin niċċelebraw l-100 sena anniversarju minn mindu l-Banda Peace daħlet f'Palazzo Vittoria, qiegħdin ukoll nsegwu l-passi tal-benefattur nobli ta' din is-Soċjeta' li kien benefattur kbir tal-foqra b'mod speċjali fiż-żminijiet tal-gwerra. Qiegħed nireferi għal ħadd ħlief il-qatt minsi, il-Markiż Vincenzo Bugeja.

Ritratti [ 13 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.