Gallery Album: FESTA: Il-marċ brijjuż mill-Banda ta' San Ġorġ Martri, Ħal-Qormi - 6 ta' Settembru

Nhar il-Ħamis 6 ta' Settembru, s-Soċjeta' Mużikali Peace stiednet għal sena oħra lill-banda San Ġorġ Martri ta' Ħal-Qormi sabiex tagħti s-sehem mużikali tagħha b'daqq ta' marċi brijjużi. Il-Banda bdiet iddoqq mill-Pjazza fit-8:15pm u kpmpliet għal Vjal ix-Xogħol, Qotton, l-Imraden, Imħalla, Musbieħ, 21 ta' Settembru, Vjal ix-Xogħol, sal-Pjazza. Dan is-servizz kien irregalat lill-Festa mis-Soċjeta' tagħna. Fl-għeluq ta' dan il-marċ, l-Kummissjoni Banda Peace rregalat tifkira fl-għeluq tal-125 sena tal-Banda San Ġorġ Martri ta' Ħal-Qormi. 

 

 

Ritratti [ 15 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti