Gallery Album: Eżebizzjoni tal-Pitturi tal-artist magħruf Franċiż Antoine de Favray (4 - 5 ta' Mejju)

Nhar is-Sibt, 4 u l-Ħadd, 5 ta’ Mejju saret Open Weekend biex dawn il-pitturi msemmija jkunu għall-wiri għall-pubbliku inġenerali. Dan il-proġett sar wara li ngħataw fondi mill-Ministeru tal-Kultura b'konġunzjoni mal-Malta Arts Fund u l-Għaqda Każini tal-Banda.

Hekk kif beda l-proċess ta’ restawr, irriżulta li l-artist ma kien ħadd ħlief il-pittur magħruf Franċiż Antoine de Favray (1706 – 1798). 

Favray wasal Malta fl-1744 u baqa’ f’pajjiżna sakemm miet, ħlief għal disa' snin (1762-1771) meta kien f’Kostantinopoli.

 

Ritratti [ 22 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi u lill-Clifford Galea Vella Maslennikov tar-ritratti