Gallery Album: Tiżżanżan Faldrappa ġdida għal Ġimgħa l-Kbira 2021 - 28 ta' Marzu

Nhar il-Ħadd 28 ta' Marzu ġiet mżanżna faldrappa ġdida mal-gallarija prinċipali tal-każin biex tikkumplimenta mal-armar preżenti. Nixtiequ nirrangrazjaw lill-artisti li ħadmu fuq din il-faldrappa fosthom lill-President tas-Soċjeta', s-sur Edward Azzopardi għad-disinn, lil Redrian Micallef u Abigail Micallef għall-ħjata u sfumar u lill-benefatur ta' din il-faldrappa, s-sur Ruben Magro.

Xandira Diretta

Grazzi mill-qalb.

Ritratti [ 9 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti
KURAĠĠ - COVID-19
Festa 2020