Gallery Album: Festa ta' Marija Addolorata għat-Tfal u l-Adolexxenti - 3 t' April

Nhar it-Tnejn 3 ta' April, l-Kummissjoni Żgħażagħ fi ħdan is-Soċjeta' organizzaw Festa ta' Marija Addolorata għat-Tfal u l-Adolexxenti. Il-purċissjoni bdiet minn quddiem il-Kappella ta' San Ġwann il-Battista fin-Naxxar u bdiet ħierġa fis-6:30pm bl-istatwa ta' Marija Addolorata mit-Tfal u Addoloxxenti bis-sehem tal-Banda Peace. 

Nixtiequ nirringrazjaw lill-dawk kollha li għoġobom jattendu għalkemm it-temp ma tantx kien tajjeb u grazzi akbar lill-ġenituri li għoġobom iġibu għal darb oħra t-tfal tagħhom għal din l-attivita'. Grazzi mill-qalb.

Ritratti [ 175 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi u Joseph Pullicino tar-ritratti