Membri tal-Kumitat Ċentrali 2011

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Il-Membri tal-Kumitat Centrali 2011

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera ta'fuq) -  Joseph Buhagiar (Arkivista), Joseph Camilleri (Direttur Banda), Raymond Chectuti (Assistent Segretarju), Matthew Pullicino (Direttur Zghazagh), Catherine Gauci (Direttrici Nisa), Ivan Gauci (Direttur Kazin), Romeo Gauci (Membru), Mario Bonavia (Membru).

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera t'isfel) - Mariella Chetcuti (Segretarja tal-Finanzi), Walter Amato (Segretarju Generali), Carm Grech (President), Edward Azzopardi (Vici-President)

 

Membri Ohra li ma humiex prezenti fir-ritratt:

President Emeritus:  Nutar Joseph Spiteri

President Onorarju Ad Vitam: Spizjar Joseph Deguara

President Onorarju: Markiz Anthony Buttigieg de Piro

President Onorarju: John Debono

President Onorarju: Angelo Xuereb

President Onorarju: Louis Farrugia

 

Direttur Spiritwali: Kan. Mattew Magri

Surmast Direttur: Mro. Lino Pirotta

Konsulent Legali: Dr. Martin Fenech

Ufficju Raprezentattiv: Dr. Emmanuel Mallia & Associates

Webmaster: Kevin Agius

Awditur: Joseph Said

 

L-aħħar aġġornament sar nhar: It-Tlieta, 10 ta' Mejju 2011