Membri tal-Kumitat Ċentrali 2012

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

 Il-Membri tal-Kumitat Centrali 2012

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera ta'fuq) -  Anthony Cauchi (Membru), Joseph Camilleri (Direttur Banda), Joseph Buhagiar (Arkivista), Mary Gauci (Direttrici Nisa), Ivan Gauci (Direttur Kazin), Matthew Pullicino (Direttur Zghazagh),  Raymond Chectuti(Assistent Segretarju) Mario Bonavia (Membru).

(Mix-xellug ghal-lemin fil-filliera t'isfel) - Mariella Chetcuti (Segretarja tal-Finanzi), Edward Azzopardi (Vici-President) , Dr. Martin Fenech(President), Walter Amato (Segretarju Generali)

 

Membri Ohra li ma humiex prezenti fir-ritratt:

President Emeritus:  Nutar Joseph Spiteri

President Onorarju: John DeBono

President Onorarju: Carm Grech

President Onorarju: Angelo Xuereb

President Onorarju: Louis Farrugia

 

Direttur Spiritwali: Kan. Mattew Magri

Surmast Direttur: Mro. Lino Pirotta

Ufficju Raprezentattiv: Dr. Emmanuel Mallia & Associates

Webmaster: Kevin Agius

Awditur: Joseph Said

L-aħħar aġġornament sar nhar: L-Erbgħa, 19 ta' Settembru 2012