Kun Parti mill-Istorja

Soċjeta Mużikali Peace A.D. 1862 - Naxxar

Kun parti mill-Istorja...

Kull min għandu ritratti antiki jew materjal ieħor marbut mas-Soċjetà Mużikali Peace jew man-Naxxar, huwa mitlub jikkuntattja lil xi Membru tal-Kumitat.

Nixtiequ nħeġġu lil dawk kollha li għandhom xi tip ta' materjal (ritratti, filmati jew materjal ieħor) marbut mas-Soċjeta' tagħna jew man-Naxxar sabiex jikkuntatjawna. Int u l-familja tiegħek tistaw tkunu parti minn proġett li bħalissa qiegħdin naħdmu fuqu. Ħossukom kburin li bis-saħħa tagħkom ser inkunu qiegħdin infakkru l-istorja kbira u antika ta' Beltna n-Naxxar.

Grazzi bil-quddiem tal-Għajnuna Tagħkom!

L-aħħar aġġornament sar nhar: It-Tnejn, 30 ta' Settembru 2019