Gallery Album: 28 ta' Ġunju - Burmarrad

Il-banda Peace taghti s-sehem taghha fil-festa tal-Qalb bla Tebgha ta' Marija. Il-banda daqqet marci brijjużi mat-toroq ta' Burmarrad kif ukoll ħejjiet Programm Muzikali fuq iz-zuntier.
Ritratti [ 57 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti