Gallery Album: Għoti ta' Fondi mill-Aġenżija Żgħażagħ - 15 ta' Mejju

Din is-sena l-Banda Peace bbenefikat minn-fondi tal-Aġenzija Żgħażagħ sabiex jintużaw għal proġetti kbar u sbieħ relatati mall-Banda Peace. Nhar il-Ġimgħa 15 ta' Mejju, l-Kumitat Ċentrali kien mistieden sabiex jattendi għal għoti tal-fondi. Fir-ritratt jidru wħud mill-membri tal-Aġenzija Żgħażagħ flimkien mas-sur Ryan Cauchi li huwa membru tal-Kummissjoni Banda .
Ritratti [ 1 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi għar-ritratti