Gallery Album: FESTA: Quddiesa tan-Novena għaż-Żgħażagħ - 03 ta' Settembru

Numru sabiħ ta' partitarji nngħaqadna flimkien nhar il-Ħadd 3 ta' Settembru sabiex flimkien nitolbu lill-Ommna Marija fil-bidu ta' din il-FESTA 2017. Il-Quddiesa ġiet iċċelebrata mis-Saċerdot żgħażugħ Naxxari, Dun James Saydon. Hekk kif jixdu r-ritratti, waqt l-offerti s-Soċjeta' tagħna rregalat bosta 'hampers', vouchers sabiex jingħataw lill-persuni anqas ixxurtjati minnha u fjuri sabiex jitpoġġew quddiem l-istatwa artistika u devota ta' Ommna Marija Bambina. Wara l-quddiesa, l-partitarji tas-Soċjeta' ħadu ritratt mal-Arċipriet Dun David Gauci, s-Sagristan Godwin Gauci li din is-sena nerġaw niffirħulu u nirringrazjawħ tas-sapport li urina f'dawn il-25 sena u mas-Saċerdot Dun James Saydon. Nixtiequ nirringrazjaw ukoll lill-Arċipriet Dun David Gauci tas-sapport li dejjem tagħna.

 

Gloriosae Virginis - L-Antifona tal-Bambina (Naxxar)

Ritratti [ 13 ]

Ħajr lill-Edward Azzopardi tar-ritratti.