Attivitajiet li jmiss

Servizz Mużikali ġewwa Ħad-Dingli għal Festa ta' Santa Marija - 19 ta' Awwissu

Nhar il-Ħadd 19 ta' Awwissu l-Banda Peace ġiet mistiedna sabiex iddoqq ġewwa Ħad-Dingli għal Festa ta' Santa Marija. Il-Banda Peace ser tkun qiegħda takkumpanja l-istatwa ta' Santa Marija matul il-purċissjoni b'daqq ta' Innijiet Marjani. Nixtiequ nieħdu l-opportunita' sabiex nawguraw il-Festa t-Tajba lir-residenti kollha ta' Ħad-Dingli.

Ikla Kbira - Nhar is-Sibt 25 ta' Awwissu

Il-Festa qed Toqrob, u bħal kull sena s-Soċjeta' Mużikali Peace torganizza attivita' kbira fil-Pjazza quddiem il-każin. Din is-sena s-Soċjeta' ser torganizza Ikla Kbira fil-Pjazza mit-8:00pm il-quddiem. Divertiment għall-Familja kollha flimkien ma' RENATO. Bookings minn OTTO Clubhouse jew ċemplu fuq: 7926 6106. 

Is-Sibt, 1 ta' Settembru... Il-FESTA taż-Żgħażagħ! BLUE GATHERING PARTY

Waslet il-Festa u żgur li ż-żgħażagħ, l-partitarji, s-soċji, l-bandisti u l-ħbieb tas-Soċjeta' ta' kull sena jkunu qiegħdin jistennew bi ħġarom il-Party ta' qabel il-Festa, il-BLUE GATHERING - Special Festa Edition. Wara s-suċċess kbir li kelna s-sena l-oħra fil-Blue Gathering, għat-Tieni sena' konsekuttiva s-Soċjeta' tagħna ser terġa tistieden lid-Deejay popolari RYAN SPITERI sabiex idoqq ġewwa OTTO Clubhouse mid-9:00pm il-quddiem. 

Ċelebrazzjoni u Innawgurazjoni tal-Faċċata tal-Każin - 3 ta' Settembru

WASLET IL-FESTA... Nhar it-Tnejn, 3 ta' Settembru fil-Pjazza tan-Naxxar. 
Ċelebrazzjoni għal kullħadd fejn issir l-inawgurazzjoni tal-armar artistiku tal-faċċata tal-Każin tas-Soċjetà Mużikali Peace.

Festa ta' Mużika - Programm Vokali u Strumentali nhar is-7 ta' Settembru

Waslet il-Festa... Nhar il-Ġimgħa, 7 ta' Settembru fid-9:30pm bħal kull sena l-Banda Peace ser tkun qiegħda tesegwixxi Programm Vokali u Strumentali fuq il-planċier MAESTUŻ tas-Soċjeta' li huwa UNIKU fir-raħal tagħna. Il-Banda Peace ser tkun taħt id-direzjoni tas-Surmast Naxxari, Mro. Lino Pirotta. Din il-Festa Mużikali ser tittella' flimkien ma' Mro. Joseph Chircop, Clifford Galea, Mary Spiteri u Mike Spiteri. 

Il-BANDA PEACE ddoqq waqt il-PURĊISSJONI tal-FESTA TA' MARIJA BAMBINA - 8 ta' Settembru

Waslet il-FESTA.... Nhar is-Sibt 8 ta' Settembru, l-BANDA PEACE għal sena oħra ser terġa takkumpanja b'UNUR u PRIVILEĠĠ kbir l-istatwa tant għal qalb in-NAXXARIN, l-istatwa titulari ta' Marija Bambina. Il-Banda Peace ser tkun qiegħda ddoqq matul il-PURĊISSJONI kollha l-INNIJIET Marjani u Popolari tas-Soċjeta' tagħna. Il-Banda umbat tagħlaq il-Festa b'daqq ta' AVE MARIA minn fuq il-Planċier tal-każin. 

 

...aktar Attivitajiet