Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
Victor Gauci - Naxxar.
05 Marzu 2019 01:55 PM
Meta se jigi lloncjat is-cd tal-marci funebri pls.
Jesmond Muscat - Vancouver (Canada)
18 Ottubru 2017 09:02 AM
I would like to congratulate you for such an informative website. Thanks to it, I can keep myself updated with Naxxar. I'm a regular user and today I've decided to send you a message. I'm from Naxxar but i have been living in Canada for these past 18 years. Keep it up and well done once again for the website!
O'Neil - 81 Labour Avenue Naxxar
26 Awissu 2017 12:08 PM
Please can we have some information about the Fest in English
kevin - naxxar
08 Lulju 2016 07:39 AM
xahrejn il boghod mill festa ghaziza taghna. ejja ha naghmlu festa kbira li tixraq lil Patruna taghna u lis Socjeta taghna
Daniela Agius Cachia - Naxxar
14 Marzu 2016 02:30 PM
Proset lil dawk kollha li b'xi mod jew iehor kellhom sehem fil-Via Crucis li tellghet nhar is-sibt li ghadda gewwa l-Knisja tan-Naxxar.
Zammit Edward - Naxxar
14 Marzu 2016 11:42 AM
Jien kont prezenti fil parrocca taghna ghal programm tal Via Crucis l-indaqet ghal l-ewwel darba, nixtieq nghid prosit kbir lill kull min kien involut fosthom, il Kompozetur,kumitatt,bandisti,kantanti,surmast etc.prosit tas-seww.Keep up the good work.
Anthony - Naxxar
02 Settembru 2015 12:47 AM
Prosit lil Kevin u Daniela tax-xoghol li wettaqtu f'din id-dehra l-gdida ta' website :)
Matthew Sammut - Naxxar
01 Settembru 2015 05:46 PM
Proset hafna tad-dehra gdida tal-website. vira kumda u tajba . narakom fl festa!
Doris - Naxxar
01 Diċembru 2014 11:32 AM
Nifrah lil kull minn ta' sehmu biex jinhadmu d-dwal godda ghal Labour Avenue ghaz-zminijiet tal-Milied. Proset lis-Socjeta' li kummisjonat dan il-progett.
Neville Fenech - Naxxar
11 Settembru 2014 04:41 PM
Proset imens ghal kull min ta semghu ghal din il festa grandjuza li kelnha u proset ukoll lil Edward ta ritratti li tefgha fuq dan is side.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.