Guestbook - Żżomm Kuntatt Magħna

Isem:
Email:
Lokalita':
Kumment:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
23  
mariella chetcuti tezoriera - naxxar
09 Novembru 2009 11:29 AM
Nixtieq nghid proset lil Peace Brass Ensemble taht it-tmexxija ta l-assistent surmast li tat kuncert mill-isbah nhar is-Sibt li ghadda fil-kazin. Kellna attendenza tajba hafna u kummenti pozitivi u nkoraganti hafna. Grazzi ghal darb'ohra.
Kevin Agius [Webmaster] - Naxxar
06 Novembru 2009 04:55 PM
Grazzi mill-qalb lill kull team li ha sehem fil-Football Tournament li sar nhar il-Hadd 1 ta'Novembru. Ghall minn ma setax jattendi - Kien tournament interesanti fejn kien hemm timijiet ta' l-istess livell jikompettu ma' xulxin. Proset kbira tmur ghat-team rebbieh Excess li rebah l-ewwel premju. Grazzi lill kull team iehor ha sehem u li apprezza l-hidma u l-organizazzjoni professjonali li kien hemm f'dan it-Tournament.
excess - qormi
06 Novembru 2009 02:05 PM
tkunu ha torganizzaw xi tournament iehor ghidulna ax kien organizzat vera tajjeb u hadna pjacir. prosit ta lorganizzajoni
kevin - naxxar
03 Novembru 2009 07:07 PM
Prosit lil kulhadd fejn qattajna gurnata flimkien u prsit lit tim rebbieh. nisperaw li jku nhemm ktar tournaments bhal dan
Joseph Farrugia - Naxxar
03 Novembru 2009 12:34 AM
Kevin, hadt gost hafna nahdem mieghek u ma Kevin l iehor! Proset hafna lit teams kollha, specjalment dak rebbieh Excess! Proset ukoll lil kull min ta l kontribut tieghu bxi haga jew ohra mil A saz Z! Il bierah il membri tal kazin gew u kien hemm minnhom ghenu!
Kevin [Webmaster] - Naxxar
02 Novembru 2009 02:32 PM
L-ewwelnett nixtieq nghid proset lit-timijiet kollha li hadu sehem il-bierah fil- 5 a side tournament li organizajna. Nixtieq nirringrazja b'modd personali lill kull minn ghin f'dan it-tournament b'modd specjali lill Joseph Farrugia, Kevin Grech li hadmu flimkien mieghi biex organizajna tournament fuq livell gholi bhal tal-bierah. Nixtieq nirringrazja wkoll lill president talli flimkien maghna rraprezenta t-trophies u medalji lit-timijiet. U l-ahhar u mhux l inqas nirringrazja lill Daniela u Graziella Cachia talli ghinu lilna fil-process tal-best player u top scorer f'dan it tournament. Grazzi kbira tmur ghall- min attenda l-bierah u ghal min b'xi modd jew iehor ikopera maghna. Grazzi.
kG - naxxar
28 Ottubru 2009 06:54 PM
ejja ha niehdu pjacir il hadd l-ahwa!! nilqaw fostna i lplayer sissoko!!
zerbinotti - qormi/siggiewi
27 Ottubru 2009 01:02 AM
Jalla jkolkom tournament sabih u kif mixtieq. proset tas site
NOEL - M'XLOKK.
22 Ottubru 2009 12:19 PM
WELL DONE FOR THIS WEBSITE AND KEEP IT UP FOR ALL THE GOOD WORK GUYS.
Emanuel Mizzi - Victoria Gozo
21 Ottubru 2009 04:37 PM
Prosit ta'l-arblu.Vera gie sabih.Ibzghu ghal Frans tal-pitrolju.Vera bniedem dedikat ghas-Socjeta u ghal festa.

Tagħlim tal-Mużika mall-Banda Peace

Għafas fuq il-buttuna t'hawn taħt sabiex tirreġistra għal tagħlim tal-mużika professjonali minngħajr ħlas.

Wara li tirreġistra, s-Soċjeta' Mużikali Peace ser tikkuntatjak fuq id-dettalji li tkun għadek kemm irreġistrajt bihom.